lorem ipsum dolor sit BDV X6钛金版
lorem ipsum dolor sit BDV X6钛金版 小牛皮皮纹—爵士黑
lorem ipsum dolor sit BDV X6钛金版 鳄鱼皮皮纹-雅典黑
钛金版=英式腕表设计+宝石按钮+多款皮纹搭配 点击查看