lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 小牛皮皮纹—爵士黑
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 蜥蜴皮皮纹—宝蓝色
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 蜥蜴皮皮纹—土豪金
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 蜥蜴皮皮纹—珍珠黑
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 鳄鱼皮皮纹-雅典黑
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 鳄鱼皮皮纹-拉菲色
lorem ipsum dolor sit BDV X6轻奢版 车白线—藏蓝色
轻奢版=英式腕表设计+宝石按钮+多款皮纹搭配 点击查看